Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Louise Egeriis Kristensen

Eksperters rolle og troværdighed i tv-nyheder – en undersøgelse af tv-nyhedsseeres opfattelse af eksperters troværdighed med særlig fokus på udvalgte troværdighedstræk [sprogpsykologi]

Kontakt: egeriis@hotmail.com

Problemformuleringen lyder således:

  • Er der en sammenhæng mellem troværdighed og andre udvalgte faktorer og træk hos eksperter i tv-nyheder?

Der tages udgangspunkt i bl.a. disse hypoteser: Eksperter er troværdige hvis de

-          udtaler sig på baggrund af deres viden om et emne og dermed er kompetente.

-          virker engagerede og brænder igennem som levende, nærværende og ægte personer i deres kommunikation.

-          kan fatte sig i korthed og på den måde tager hensyn til kommunikationsformen og mediet.

-          udtrykker sig klart og velfokuseret og bruger tydelige og forståelige eksempler.

-          undgår fagsprog, og taler så alle kan forstå det.

Som grundlag for at besvare spørgsmålet udvælges de to store nyhedsudsendelser på TV2 (19.00 og 22.00) og DR1 (18.30 og 21.00) i en tilfældigt valgt uge 18 i 2007. Eksperter defineres som ”personer, der på grund af deres viden, bliver interviewet for at give en ekspertvurdering på sagen”. Der forekommer i alt 12 ekspertudtalelser i materialet hvoraf TV2 har ni, DR1 tre. Der er ti mænd, to kvinder.

Som repræsentant for seergruppen vælges 7 højtuddannede (3 mænd, 4 kvinder) i alderen 27 – 56 år. Deres holdninger og iagttagelser afdækkes gennem spørgeskema og fokusgruppeinterview (Halkier, Andersen, Kvale). Spørgeskema og interview udformes bl.a. ud fra massekommunikativ (Harms Larsen, Arnoldi), retorisk (især McCroskey, Fafner, Lund, Kock, Lemeé & Lund, Aristoteles) og sprogpsykologisk (Svenstrup) litteratur. Undersøgelsen bekræfter stort set hypoteserne. Samtidig afkræftes andre opfattelser, fx at troværdighed afhænger af ekspertens opfattede objektivitet eller opfattede evne til at fatte sig i korthed, eller af opfattelsen af at eksperten deler forsøgspersonernes politiske opfattelse. Heller ikke ekpertens alder eller køn kan påvises at have nogen betydning for troværdigheden.

 

 

[senest opdateret 29/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk