Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Julie Karina Lindhardsen

En undersøgelse af kommunikationen i ”Sløjfen – Kræftens Bekæmpelses blad for frivillige”. Analyse – Kritik – Rådgivning

Kontakt: julie@lindhardsen.net

Formålet med specialet er at besvare dette spørgsmål:

·             Hvordan kan Kræftens Bekæmpelses blad for frivillige, ”Sløjfen”, forbedres, så afsenders intentioner og modtagers behov går op i en højere enhed og bladets kommunikative potentiale udnyttes bedst muligt?

I specialet indgår 1) kulturanalyse (Schein),  af den afdeling hvorfra Sløjfen udgår: Lokalforeningsafdelingen, 2) redegørelse for genren medarbejderblad og analyse (især Kjøller, Lund & Petersen, Fairclough) af Sløjfen, nr. 26, juli 2007, 3) interview (Kvale) med Sløjfens redaktør og 4) fokusgruppeinterview (Halkier) med 3 lokalforeningsbestyrelser der er tilfældigt udvalgt ved lodtrækning, dog med krav om geografisk spredning.

På basis af analyserne kritiseres og rådgives Kræftens Bekæmpelse om bladet. Der gives 5 råd.

 

 

[senest opdateret 29/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk