Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Tanja Risgaard Ebmark

På vej mod en brandingstrategi – et casestudium i corporate og product branding

Kontakt: ebmark@email.dk

Formålet med specialet er at udforme et strategipapir med handleanvisning til hvilke overvejelser Hela Wine & Spirits bør gøre sig omkring brandingen af deres corporate brand og kerne-produkt brand (Cuba-serien).

Firmaet HWS importerer, producerer og markedsfører vin og spiritus i Danmark og eksporterer egne produkter til udlandet. Man producerer bl.a. produktet Cuba Caramel som er en del af Cuba-serien.

Der udføres en kommunikations- og værdiorienteret organisationsanalyse som bl.a. består af

1.      en kulturanalyse (Schein, Nielsen) som bl.a. bygger på 5 kvalitative interview (Kvale): 2 individuelle interview og 3 fokusgruppeinterview med de tre medarbejdergrupper i virksomheden,

2.      analyse af to af organisationens centrale websites (bl.a. Sandstrøm, Morsing, Rosenmeier, Rosholm & Højberg, Jensen, Munk & Mørk, Wille, Heltberg & Kock),

3.      en SWOT-analyse (Morrison, Leinsdorff & Sundgaard).

På basis heraf gives der råd om hvorledes storytelling (Jensen, Fogh, Christensen & Morsing) kan anvendes som strategisk værktøj i brandingen. Og der produceres et strategipapir til ledelsen som indgår som specialets produkt i en ikke-akademisk genre.

 

[senest opdateret 29/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk