Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Miriam Sommer

Husalfen – kommunikationsrådgivning af et nystartet servicefirma

Kontakt:

Formålet med specialet er at besvare dette spørgsmål:

  • Hvordan er det muligt at udarbejde optimale kommunikationsløsninger, som kan tjene til brug i den første markedsføring af et nystartet servicefirma som Husalfen?

Kommunikationssituationen omkring firmaet beskrives bl.a. ud fra teorier om marketing (Freytag, Jensen m.fl.), branding (bl.a. Aaker, Jensen, Ellwood, Kjøller, Lund & Petersen, Agersnap), netværksteori (Nohria & Eccles, Bendix & Dalsgaard), diffusionsteori (Rogers) og sociologiske teorier om befolkningssegmenter (Dahl). Til belysning af målgruppen foretages spørgeskemaundersøgelse (Kvale, Olsen) blandt 18 kvindelige brugere af et fitness-center over en weekend.

På basis heraf udformes og forklares 3 produkter – en præsentationsbrochure, en pressemeddelelse og en hjemmeside – som specialeskriveren udformer til kunder og journalister på udvalgte magasiner. Produkter og kanalvalg forklares bl.a. ud fra Lund & Petersen, Hoff-Clausen, Hardervig, Asmussen & Birkvig, Hestnes, Appel & Borup og Kjøller.

 

[senest opdateret 29/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk