Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Vicki Meinertz

Sundhedsportaler set gennem et troværdighedsperspektiv – en kritisk komparativ analyse af sundhedsportalerne Netdoktor.dk og Sundhed.dk med fokus på troværdigheden i deres online-tekster

Kontakt: v_meinertz@hotmail.com

Formålet med specialet er at besvare dette spørgsmål:

  • hvorfor og i hvilket omfang lever sundhedsportalerne Netdoktor.dk og Sundhed.dk op til deres troværdighed?

Sundhed.dk er en offentlig portal der samler sundhedsinformation, og som informerer om det offentlige sundhedsvæsen i Danmark. Netdoktor.dk er en del af mediehuset Netdoktor Media.

For at besvare det overordnede spørgsmål vil specialet også besvare disse underspørgsmål:

  • Hvad forstås ved troværdighed?
  • Hvilke forudsætninger skal opfyldes for at en hjemmeside er troværdig?
  • Hvordan lever Sundhed.dk og Netdoktor.dk op til disse forudsætninger?

Arbejdet sættes ind i et hermeneutisk perspektiv (bl.a. Alvesson & Skjöldborg).

Det empiriske grundlag for specialet udgøres af udvalgte tekster fra de to netportaler. Især under henvisning til tids- og pladsfaktorerne omkring specialeskrivning er der fravalgt bl.a. interviews, spørgeskemaundersøgelser og tænke-højt-test.

Der analyseres med begreber fra 3 faglige områder: retorikken (bl.a. Aristoteles, Jørgensen & Onsberg, Vallentin), kommunikationsforskningen (bl.a. Lund & Petersen, Kjøller) og forskningen i internettet som medie (Hoff-Clausen, Vindbjerg). Endvidere trækkes der på den systemisk funktionelle lingvistik (Halliday, Frimann, Andersen) og på organisationsteori (Schein). Analysen fokuserer på at afdække og kritisere 1) selvfremstillingen, 2) den sproglige fremstilling (især ud fra Hoff-Clausens etos-kategorier).

Resultatet af undersøgelsen er at de to netportaler stort set underbygger deres troværdighed, men at der også er muligheder for visse forbedringer.

 

 

[senest opdateret 29/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk