Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Christian B.R. Nielsen

Er det muligt at anvende sprogpsykologiske indsigter som praktisk værktøj i en brandingproces?

Kontakt: cbrnielsen@gmail.com

Formålet er at besvare spørgsmålet: Er det muligt at anvende sprogpsykologiske indsigter som praktisk værktøj i en brandingproces baseret på storytelling?

Det skal både undersøges om sprogpsykologiske indsigter kan hjælpe med at påvirke en målgruppe, og om indsigterne kan være redskaber i processen fra idé til slutprodukt.

Opgavens empiriske materiale er indsamlet gennem specialeskriverens job på kommunikationsbureauet Sigma. Casen hvorpå teorierne bruges, er projekt Sandwich Bevægelsen som specialeskriveren var tilknyttet i tre år og var projektleder for i 2007.

Den sprogpsykologiske teoretiker der især trækkes på, er William James. Men der trækkes i mindre omfang på en lang række teoretikere, bl.a. Watzlavick, Jespersen, Pease, Birdwhistle, Argyle, Abercrombie, Goffman. Hertil en række teoretikere inden for branding og storytelling, bl.a. Shenk, Larsen & Schultz, Gabriel, Lønborg, Nymark, Fog, Yakaboylu og Budtz.

Den teoretiske præsentation følges af gennemgang af det typiske forløb bag en brandingproces i medierne, bl.a. med indsalg til medierne og dokumentation af hvad der blev bragt.

Beskrivelsen af arbejdet med Sandwich Bevægelsens drejer sig især om 1) visuel identitet og 2) udarbejdelsen af og udbredelsen af et manifest, dvs. en tekst med en række dogmer som dikterer hvad bevægelsen og dens medlemmer stræber efter, 3) udvikling af storytelling ud fra historien om hvordan en dressing blev til, og ud fra hvordan sandwichen blev navngivet. Hertil beskrives det hvorledes specialeskriveren forhandlede et brandingbudget igennem med kunden. Endvidere beskrives hvorledes rekrutteringen af en række frivillige foregik, og hvorledes et show blev markedsført og gennemført.

Der sluttes af med en kritisk diskussion og etiske overvejelser. Specialeskriveren besvarer sit spørgsmål med et ja.

 

 

[senest opdateret 27/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk