Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Christian Peter Danielsen

Kommunikationsstrategi for KFUKs sociale arbejde – Hvordan kan strategisk kommunikation opfylde organisationens målsætning om bedre kommunikation, større synlighed og flere bidragydere? Undersøgelse, analyse, rådgivning

Kontakt: christian_danielsen@hotmail.com

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

  1. Hvorfor har KFUKs Sociale Arbejde (KSA) problemer med sin kommunikation, ringe synlighed i offentligheden og få bidragydere?
  2. Hvordan bør en kommunikationsstrategi for KSA være, og hvordan kan dens konkrete råd opfylde KSA’s målsætning om bedre kommunikation, større synlighed og flere bidragydere?
  3. Lever den pjece specialeskriveren har udarbejdet for KSA, op til kommunikationsstrategiens rådgivning?

Som grundlag for at svare trækkes på følgende metoder:

  • kvantitativ undersøgelse af KSA’s medlemmer og bidragydere i form af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i KSA’s bagland.
  • Kultur- og kommunikationsanalyse (Schein, Schultz) i form af observationer i organisationen, uformelle samtaler samt halvstrukturerede, kvalitative interviews (Kvale)
  • Tekst- og sprogbrugsanalyse i form af analyse af forskellige KSA-tekster, bl.a. hjemmeside og pjece (Jensen, Sepstrup, Kjøller, Jørgensen & Onsberg)

I arbejdet med at udforme kommunikationsstrategien trækkes der især på Sepstrup, Jørgensen & Windfeld, Nielsen, Bordum & Hansen, Dahl og Kjøller.

Afhandlingen slutter med en diskussion af den fremlagte kommunikationsstrategi, og en skitsering af betingelserne for at strategien kan blive virkeliggjort i organisationen.

 

 

 

[senest opdateret 27/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk