Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Anne Sofie Sørbø

Brystkræft på internettet – produktion, brugertest og analyse af hjemmesiden kostmodbrystkraeft.dk med fokus på brugervenlighed og troværdighed

Kontakt: fie@fiefie.net

Formålet er at producere, forklare, analysere og teste en hjemmeside der handler om forskning i kost, livsstil og brystkræft. Den egenproducerede hjemmeside har adressen www.kostmodbrystkraeft.dk.

Underspørgsmålene er: Hvordan etablerer enkeltpersoner troværdighed på en hjemmeside som har som formål at ændre folks adfærd i forhold til sygdom, sundhed og livsstil? Har det nogen betydning at afsender ikke er kendt på forhånd?

For at besvare disse underspørgsmål analyseres tre beslægtede hjemmesider, chrismacdonald.dk, kernesundfamilie.dk og kostmodbrystkraeft.dk. De har alle enkeltpersoner som afsender. Denne delundersøgelse er foretaget i forbindelse et kursus i ’Digital retorik’ som specialeskriveren har taget på IT-universitetet, og opgaven herfra er i bearbejdet form integreret i specialet som kapitel 4.

I analysen af troværdighed og brugervenlighed trækkes der på teorier og metoder hos Jørgensen & Onsberg, Lund & Petersen, Kjøller, Furu, McGovern, Kristensen & Sørensen, Nielsen, Poynter, Krug, Hoff-Clausen, Benoit, Fogg m.fl., Lemée & Lund. Den efterfølgende analyse af fem udvalgte tekster fra kostmodbrystkraeft.dk bygger bl.a. på Søndergaard, Rask, Kjøller, Jensen, Ulf Joel & Lemée, Englund & Guldbrand, Bjerg.

Brugerundersøgelsen består i en tænke-højt-test som kombineres med et kvalitativt interview (bl.a. Nielsen, Munk & Mørk, Kvale, Krug). Brugernes adfærd under testen optages med programmet Camtasia Studio 5.0. Testen køres med 5 personer (Nielsen); hertil trækkes der også på pilottesten med en bruger.

Brugertesten viser at hjemmesiden fungerer godt (den er ikke helt færdig). I et afsluttende kapitel trækkes de fremtidige planer for hjemmesiden op.

 

 

[senest opdateret 27/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk