Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Anders Grove

Medlemsbladet som rekrutteringsværktøj. Om hvorfor og hvordan organisationen Lederne kan appellere stærkere til en eftertragtet målgruppe via sit medlemsblad

Kontakt: andersgrove@mail.dk

Formålet er at besvare dette spørgsmål: Hvilken social praksis udfører den kommunikative begivenhed, produktionen og receptionen af magasinet Lederne tilsammen udgør, og hvordan kan denne viden bruges som afsæt for strategisk rådgivning samt udarbejdelse af en profileringsguide for bladets fremtiddige kommunikation med de offentligt ansatte kvindelige ledere?

Som grundlag for tekstanalysen (især Fairclough, Phillips et al, Kjøller, Greimas) er udvalgt et enkelt eksemplar af magasinet Lederne: nr. 5 fra 2007. Materialet til receptionsanalysen (især Dahl, Brorholm) kommer fra 5 kvalitative interviews (Kvale) med repræsentanter fra målgruppen offentligt ansatte kvindelige ledere. De interviewes om deres reception af det udvalgte nummer af bladet.

Analyserne fører til råd til magasinet Lederne om især at opprioritere værdier fra det grønne segment (Minerva-modellen)  i bladet. Rådene konkretiseres i en ”Profileringsguide for magasinet Lederne”.

I konklusionen opregnes hvorledes problemformuleringen er blevet besvaret ved behandlingen af en række underspørgsmål. Den afsluttende perspektivering opregner en række supplerende eller alternative undersøgelser af bladet.

 

[senest opdateret 24/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk