Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Hilde Schroll Jespersen

Procesledelse

Kontakt: askepost@adr.dk

Formålet er at undersøge hvordan både sociale, fysiske og strukturelle rammer påvirker innovationsprocessen i den tidlige fase.

På basis af undersøgelsen skal der gives et forslag til hvordan en procesleder gennem forståelse for identitetsmæssige og interpersonelle dynamikker kan kvalificere og optimere sit arbejde med innovationsprocessens tidlige fase.

Koncentrationen om innovationsprocessens tidlige fase bygger på specialeleskriverens erfaringer med at den kompetence som der er særligt behov for i denne fase, er kommunikation.

Kernen i specialet er en fremlæggelse af de teorier og egenudviklede modeller og synspunkter som specialeskriveren trækker på i sit arbejde innovative processer i Byggeriets Innovation, et mindre firma som arbejder med innovation, bl.a. på tværs af etablerede grænser mellem virksomheder og brancher. Der trækkes bl.a. på teorier af Schein, Greimas, Weick. Conversation Analysis, Schultz, Femø Nielsen, Thomassen, Drejer, Rasmussen, Sundbo, Doblin Inc, Darsø.

Til illustration af udvalgte pointer analyseres (CA) transskriberede uddrag fra dialogen i kursusworkshops.

 

[senest opdateret 24/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk