Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Maja Tinson

Den virtuelle kultur – en undersøgelse af brugervenligheden på www.mik.dk

Kontakt: majatinson@yahoo.dk

Formålet er dette: En analyse af www.mik.dk belyst ud fra brugerundersøgelser og teorier om brugervenlighed – og en argumentation for, hvordan brugervenligheden optimeres på www.mik.dk ud fra resultaterne af brugerundersøgelsen.

Www.mik.dk er websted for organisationen Museer i København og Omegn (MiK).

Empirien udgøres af 1) en digital spørgeskemaundersøgelse på www.mik.dk fra d. 13/7 – 21/8 2007 med 116 respondenter, 2) fem individuelle tænke-højt-tests med fem personer i perioden 31/10 – 27/11 2007.

Der bygges på teorier om brugervenlighed hos bl.a. Munk & Mørk, Nielsen, Pearrow. I diskussion med dette grundlag udvælger og formulerer specialeskriveren en række retningslinjer for brugervenlighed. Som grundlag for spørgeskema og brugertest benyttes især Molich, Hansen & Hjorth Andersen, Munk & Mørk, Snitker og Kvale.

Spørgeskemaundersøgelsen viser at MiK bl.a. skal forbedre informationsarkitekturen og være hurtigere til at rette fejl. Tænke-højt-testen viser at der er et antal mindre brugervenlige betegnelser og placeringer af links.

I forlængelse af analysen og kritikken udformes rådgivningen (Kjøller). I konklusion og perspektivering sammenfattes, og diskuteres undersøgelsens forskellige valg og der skitseres nogle mulige, fremtidige undersøgelser.

 

 

[senest opdateret 11/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk