Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Helle Selma Harbsmeier

Fokus! Et casestudy af kampagnen Sikkerflirt – samt forslag til en ny kampagnestrategi

Kontakt: helleselma@gmail.com

Formålet er

1)     med udgangspunkt i en kvalitativ analyse af Det Kriminalpræventive Råds kampagne Sikkerflirt (2003) og dens målgruppe at udarbejde en ny kampagnestrategi.

2)     Med baggrund i en organisationsanalyse af Det Kriminalpræventive Råd at forberede og gennemføre en præsentation af den nye kampagnestrategi.

Sikkerflirt-kampagnen i 2003 analyseres og kritiseres bl.a. ud fra Rogers, Mostov, Sepstrup, Geday & Bildsøe Lassen, Windahl, Signitzer with Olsson, Kjøller, Rosenmeier, Wille, Lund, Becker Jensen. Kampagnen kritiseres bl.a. for at være mere fokuseret på at skulle legitimere kampagnen over for baglandet i stedet for på at skulle påvirke målgruppen af unge.

Målgrupperne – lærere og de unge – analyseres bl.a. ud fra Dahl, Bourdieu, Minervamodellen. Afsenderen – Det Kriminalpræventive Råd – analyseres bl.a. ud fra Kjøller, Windahl, Signitzer with Olsson, Aristoteles, Jørgensen & Onsberg.

Den ny kampagnestrategi udarbejdes under henvisning især til Rogers, Windahl, Signitzer with Olsson, Sepstrup, Geday & Bildsøe Lassen og Mostov. Der gives en række konkrete råd til afsenderen. Bl.a. skal der i den nye kampagne i høj grad trækkes på netværk (Geday & Bildsøe Lassen).

Præsentationen (Kjøller) af den nye kampagnestrategi beskrives med citater fra præsentationsmødet og begrundes ud fra en kulturanalyse (Schein) af Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

 

 

[senest opdateret 24/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk