Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Katrine Aksfelt-Holm

Fra krisestyring til læseoplevelse – en analyse og vurdering af Metroens kundeblad, Metronyt, med henblik på en rådgivning om forbedringer af bladet, så det i højere grad dækker kundernes nuværende behov og styrker Metroens kundebrand

Kontakt: katrineaksfelt@hotmail.com

Formålet er at undersøge hvilke styrker og svagheder Metronyt i sin nuværende form har som Metroens kundeblad set i relation til Metroens aktuelle position og brandønske og passagerernes nuværende kommunikationsbehov, samt hvordan Metronyt fremover kan komme til i endnu højere grad at være med til at styrke Metroens brand i relation til kunderne.

Der benyttes brandingteorier fra Sandstrøm, Morsing og Olin. Angående specielt kundebladet som brandingværktøj trækkes der bl.a. på Andersen, Krogsholm, Heering, Jørgensen og Viemose.

For at besvare de overordnede spørgsmål foretages en række analyser med relation til Metroens brand og Metronyt. For det første afdækkes Metroens kundebranding og ønske med Metronyt, bl.a. ud fra interview med redaktøren og marketingchefen. For det andet analyseres (især ud fra Kjøller, Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen, Meilby, Lund & Petersen, Johansen & Frandsen) Metronyts sprogbrug i otte udvalgte numre. For det tredje afdækkes læsernes holdning til Metronyt dels ved kvantitativ analyse (med brug af Hansen & Andersen, Harboe) af allerede foreliggende data fra analysebureauet Megafon, dels ved en kvalitativ interviewundersøgelse (Kvale, Schrøder) med seks udvalgte metropassagerer.

De tre analyser fører frem til en rådgivning om hvordan Metronyt fremover i endnu højere grad kan komme til at fungere som et medie der forener både Metroens og kundernes behov og spiller en afgørende rolle som brandingværksøj i Metroens kundebranding. Rådgivningen omfatter både bladets mål, indhold og form.

 

[senest opdateret 24/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk