Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Helle Kallager og Marie Flygge Juul

Den skrøbelige Alliance – En analyse og forklaring af Ny Alliances valgresultat i Folketingsvalget 2007s

Kontakt: hkallager@hotmail.com, Marieju@m3.stud.ku.dk

Formålet er at besvare spørgsmålet:

  • På hvilket af de to niveauer, issueniveau og kampagneniveau, kan man bedst forklare Ny Alliances valgresultat?

Issueniveauet tager udgangspunkt i politiske temaer på partiernes, mediernes og vælgernes dagsorden og fokuserer på sammenhængen mellem dem. Kampagneniveauet udgøres af partiernes kampagnekommunikation der bl.a. indeholder kampagneretorik og troværdighed. Begge niveauer står i modsætning til det strukturelle niveau, dvs. vælgernes socialklasse, køn og religion. Dette niveau var tidligere dominerende for vælgeradfærd.

For at besvare det overordnede spørgsmål rummer specialet en analyse af begge niveauer ud fra disse underspørgsmål:

  • Hvordan var sammenhængen mellem Ny Alliances, mediernes og vælgernes dagsorden i Folketingsvalgkampen 2007?
  • Kan Ny Alliances kampagnekommunikation forklare partiets valgresultat?

Behandlingen af issuespørgsmålet tager teoretisk udgangspunkt i agenda-setting-teori (især Petrocik, McCombs & Shaw, McCombs, Bille, Dearing & Rogers, Trent & Friedenberg, Cohen, Andersen & Borre, Cook, Kosicki). Der indholdsanalyseres kvantitativt (Manheim & Rich, Riffe et al, Neuendorf, Bryman, Bro m.fl.) nyhedsartikler og kommentarer fra særlige valgkampssider plus politiske ledere fra Politiken, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten under valgkampen (24/10 – 13/11 2007). Analysen omfatter i alt 721 artikler som bl.a. sammenfattes i fortællingen om Ny Alliance ud fra diskurs- og framinganalyse (Fairclough, Jørgensen & Phillips, Lund & Petersen). Til afdækning af vælgernes dagsorden trækkes der på det danske valgprojekt 2007 (www.socsci.auc.dk/election/dansk/valg2007/analyser.htm). For at afdække Ny Alliances dagsorden benyttes partiets valgkampsmateriale og partiets valgvideo.

I kampagneanalysen bygges der på teorier om politiske kampagner (bl.a. Farrell & Webb, Bowler & Farrell, Blumler & Kavanagh, Norris et al, Bro m.fl. Kotler & Kotler), politiske taler (Trent & Friedenberg), argumentation (bl.a. Onsberg & Jørgensen, Toulmin, Femø Nielsen, Jørgensen & Kock. Lemée & Lund) og troværdighed (bl.a. Lund & Petersen, Kjøller, McCroskey). Analysematerialet består af fire tv-debatter og tre semistrukturerede interviews (Kvale) med (daværende) folketingskandidat Gitte Seeberg, kommunikationschef Rasmus Jønsson og politisk konsulent Katrine Skipper. Endelig har specialeskriverne også foretaget en spørgeskemaundersøgelse (Møller Hansen, Bryman, Hansen) blandt 384 stemmeberettigede vælgere med det formål at understøtte den kvalitative analyse af Naser Khaders troværdighed.

Undersøgelsen konkluderer samlet at partiets valgresultat bedst kan forklares på kampagneniveau fordi partiets politiske issues blev afspejlet på både mediernes og vælgernes dagsorden, mens partiets kampagnekommunikation var klart mangelfuld.

 

[senest opdateret 14/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk