Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Morten Adler Tommerup

Frit valg på alle hylder. En kritisk diskursanalyse af udvalgt materiale fra SF’s, Dansk Folkepartis og Socialdemokraternes valgkampagne i 2007

Kontakt: mortenadler@gmail.com

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

  • hvordan sælger partierne deres politiske budskaber til vælgerne?
  • hvilken diskurs og strategi benytter de enkelte partier sig af, og
  • hvilke sproglige og visuelle virkemidler tages i brug?

 

Som analysegrundlag for besvarelsen er udvalgt valgvideoer og en annonce fra hvert af partierne. Der analyseres især ud fra Fairclough, Jørgensen & Phillips, Jørgensen, Frimann, Barthes, Kjeldsen, Lakoff & Johnson og Dahl.

    Specialet består af tre hoveddele: En teori- og metodedel, tre analysedele og endelig en del med diskussion og vurdering af analyseresultaterne.

    Analysen viser at en promoverings- og vare-reklamediskurs er fælles for de tre partier. Men der er, ifølge undersøgelsen, også klare formmæssige forskelle mellem dem. SF har en humoristisk og underspillende form som skaber nye rammer for markedsføring af politiske budskaber. Socialdemokraternes materiale reproducerer en velfærdsdiskurs uden mediemæssig fornyelse, dog med branding af Helle Thorning-Schmidt. Dansk Folkeparti benytter en stærkt provokerende form, men leverer ikke egentlige politiske argumenter for at partiet kan holde Danmark på ret kurs. 

 

 

[senest opdateret 14/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk