Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Christine Westergaard

Når employer branding møder PR. En analyse af det medierede billede af Irma som arbejdsplads i et corporate branding-perspektiv

Kontakt: christine.westergaard@hotmail.com

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

1)     Hvordan bliver Irma eksponeret i de landsdækkende dagblade i 2007?

2)     Hvilken betydning har medieeksponering af Irma som arbejdsplads for Irmas identitet?

3)     Hvordan kan Irma medtænke eksponering i medierne i arbejdet med employer branding?

Undersøgelsen bygger på en hypotese om at medieeksponering spiller en vigtig rolle i en virksomheds employer branding. Irma er så udvalgt som case.

De videnskabsteoretiske rammer for specialet udgøres af eksistentiel hermeneutik (Fay, Pahuus, Heidegger, Gadamer). Receptionsanalyse (Jensen & Rosengren). Metodetriangulering (Kruuse), Kvantitativ analyse (Andersen, Gamdrup) og kvalitativ analyse (bl.a. Kruuse)

Employer branding (Sandstrøm, Barrow & Mosley) er en del af corporate branding (især Christensen, Schultz, Antorini & Schultz, Nielsen, Schein, Grunig & Hunt, Cheney & Christensen) og er et værktøj til at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere. Specialet vil sammentænke den interne (arbejdsmiljø i bred forstand) og den eksterne (fremtræden i offentligheden) del af employer branding. Konkret består det i at vurdere plusser og minusser ved at være synlig i offentligheden.

Svarene i undersøgelsen bygger på a) kvantitative analyser (Andersen, Gamdrup) af 613 artikler i de landsdækkende betalingsaviser i 2007, b) en kvalitativ analyse (Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen, Ditlevsen) af 3 udvalgte artikler, c) individuelle, kvalitative interviews (Kvale, Hjorth, Kruuse) med 9 ansatte i Irma og med direktøren. Endvidere trækkes der bl.a. på informationer fra bogen ’Kære Irma – it’s all about people’ (2004) skrevet af virksomhedens direktør, Alfred Josefsen.

Undersøgelsen konkluderer at medieeksponeringen af Irma spiller en vigtig rolle for virksomhedens image og identitet.

I et afsluttende, perspektiverende kapitel generaliseres undersøgelsens resultater til 5 kommunikationsstrategiske og 10 praktiske råd til store og mellemstore danske virksomheder som ønsker at bruge medieeksponering til at iscenesætte sig som en attraktiv arbejdsplads.

 

[senest opdateret 14/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk