Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Iben Kjærgaard

Politikernes bøger. En analyse af mediernes opfattelse af bøgerne om to danske politikere

Kontakt: ibenkj@ofir.dk

Formålet vil undersøge og vurdere følgende:

1)     Hvad fokuserede medierne på da samtalebogen Larsen Lykketoft (2003) udkom, og hvordan så behandlingen af bogen ud på mediernes dagsorden?

2)     Hvad trak  medierne frem som væsentligt da biografien Kristensen Villys verden (2008) udkom, og hvad fortalte medierne på baggrund af bogen?

3)     Fungererer bøger som disse (”politikerbøger”) som apologier eller som politiske manifester? Desuden vurderes bøgernes form og funktion.

Bøger om politikere inddeles i (mindst) fire genrer: biografien, samtalebogen, selvbiografien og portrætbogen, hvor den første af specialeskriveren reserveres til at  handle om afdøde politikere.

Blandt portrætbøgerne (bl.a. om Nyrup Rasmussen, Schlüter, Ritt Bjerregaard, Svend Auken) udvælges Villys verden på grund af det interessante forhold at bogen påstås at være kritisk, samtidig med at den er udgivet af en partifælle og skrevet af en journalist fra samme politiske fløj. Blandt samtalebøgerne (bl.a. om Jelved, Fogh Rasmussen, Thorning-Schmidt) vælges Lykketoft fordi modtagelsen af den udløste en mediestorm.

Bøgernes modtagelse beskrives og analyseres ud fra omtaler og anmeldelser i Infomedia. Modtagelsen perspektiveres ud fra teori om biografier (bl.a. Jensen, Possing, Tode) agendasetting (bl.a. Dearing, Femø Nielsen, White, Galtung, Schultz, Lund) og politisk kommunikation (Bl.a. Habermas, Lund, Kjøller, Høybye m.fl., Gripsrud).

Det konkluderes bl.a. at nyhedskriterierne (Meilby, Schultz) er afgørende for mediernes selektion af historier fra bøgerne.

 

[senest opdateret 14/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk