Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Linda Lillelund Rom

Kommunikation i Folkekirken. Hvordan kan Strandkirken inspirere traditionelle folkekirker til at få flere aktive medlemmer?

Kontakt: linda.rom@hotmail.com

Formålet er ved hjælp af kritisk analyse (Kjøller) at analysere og vurdere Strandkirkens organisation, kultur og kommunikation for at indkredse hvad der er så unikt ved Strandkirken. Med udgangspunkt i resultaterne af denne analyse vil specialeskriveren rådgive traditionelle folkekirker om hvad de kan gøre hvis de ønsker en mere aktiv menighed a la Standkirkens. Og rådgive Strandkirken om hvad denne kirke eventuelt kan gøre for at blive endnu bedre.

Strandkirkens gudstjeneste en tilfældig dag sammenlignes med en nærliggende, anonym, almindelig folkekirkes gudsstjeneste en tilfældig dag. Analysemetoden er deltagende observatør hvor der trækkes på symbolistisk organisationsteori (især Schultz).

Der interviewes (Kvale) 6 personer som er ansatte i eller brugere af Strandkirken. Det er personer mellem 30 og 50 år med arbejde, ægtefæller og hjemmeboende børn. Der interviewes en præst, en frivillig leder, en trofast kirkegænger, og to som sjældnere bruger kirken. Endelig en tidligere trofast, aktiv bruger som er holdt op med at bruge Strandkirken. Til tolkning af interviewene benyttes Schultz.

Strandkirkens skriftlige kommunikation – hjemmeside, kirkeblad og søndagsseddel – analyseres og kritiseres ikke i-sig-selv, men det undersøges hvorledes interviewpersonerne bruger de 3 medier. Også netværkskommunikationen vurderes gennem interviewpersonerne.

Der analyseres retorisk (især Fafner; Aggernæs, Onsberg og Swainson; Jørgensen og Onsberg) en tilfældig prædiken fra Strandkirken.

På grundlag af analysen og kritikken – og specialeskriverens indgående kendskab til Strandkirken – gives der råd til den almindelige folkekirke og Strandkirken.

 

 

[senest opdateret 11/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk