Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Katrine Heinild

Medlemshvervning i Danmarks Bløderforening. Analyse, kritik og rådgivning

Kontakt: katrineheinild@hotmail.com

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

  • Hvilke udfordringer støder man på i kommunikationsarbejdet med hvervekampagnen i Danmarks Bløderforening –
    • herunder: Hvilken betydning har foreningens kultur for muligheden af at trække nye medlemmer – og
  • kan udfordringerne løses ved hjælp af kommunikation og rådgivning?

Specialets tre overordnede afsnit er kulturanalyse (især Schein, Schultz), kommunikationsanalyse og –kritik og rådgivning (især Sepstrup, Jacobsen, Onsberg & Jørgensen, Kjøller, Becker Jensen, Lund). I kultur- og organisationsanalysen trækkes der også på litteratur om frivillige foreninger, bl.a. Christensen, Boje, Brixen.

Hvervekampagnen beskrives og vurderes. Den bestod bl.a. af et postkort som analyseres og kritiseres (bl.a. Mostov, Sepstrup, Onsberg & Jørgensen).

I forlængelse af kritikken rådgives foreningen, bl.a. bør man udarbejde en mere detaljeret strategi for medlemshvervning, kampagnen bør gøres permanent, og der bør oprettes et korps af ambassadører af kendte som støtter foreningen.

 

[senest opdateret 11/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk