Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Nete Lindenborg

Et plejehjems rekrutteringspotentiale på nettet. Analyse, rådgivning og tekstforslag.

Kontakt: netelindenborg@hotmail.com

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

  • Er Rosenborgcentrets eksterne profilering i form af selvfremstillende tekster på www.rosenborgcentret.dk troværdig?
  • Kan de selvfremstillende tekster på www.rosenborgcentret.dk justeres, så de styrker institutionens rekruttering af arbejdskraft?

Rosenborgcentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Centret er både plejehjem for ældre demente borgere og dagcenter for ældre i lokalområdet. Der er i alt 84 boligenheder og ca. 100 ansatte.

Det samlende teoretiske udgangspunkt er Femø Nielsens (2000) brandingmodel. Selvfremstillingen afdækkes ved analyse af tekster på hjemmesiden som henvender sig til personale og potentielle medarbejdere. Dels analyseres troværdigheden i teksterne (Lund, Hoff-Clausen, Beck Jørgensen, Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen, Hansen), dels analyseres hjemmesiden som webkommunikation (Hoff-Clausen, Rosenmeier, Munk & Mørk).

Image afdækkes ved enkeltinterviews (Kvale, Olsen, Fog) med 5 medarbejdere som er nyansatte.

Identiteten afdækkes gennem fokusgruppeinterview (Halkier, Kvale) med 4 medarbejdere der har været fast ansat i mindst 4 år.

Undersøgelsen viser at plehjemmets brand er præget af modstridende signaler: forskel mellem

  • selvfremstillingen som udtrykker en konflikt mellem en demokratisk værdidiskurs og en restriktiv forvaltningsdiskurs, og
  • image og identitet som tegner en god arbejdsplads med en åben, varm og udadvendt stemning.

På grundlag af analyserne og kritikken opstilles udviklingsmuligheder for hjemmesiden som skal øge dens aktualitet, og der gives begrundede forslag til reviderede tekster.

 

[senest opdateret 20/10 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk