Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Kirsten Christoffersen

Den romantiske salgstale – en analyse af den sproglige selvfremstilling på hjemmesiden www.elitedaters.dk

Kontakt: kirsten_christoffersen@hotmail.com

Problemformuleringen er: En analyse af den sproglige selvfremstilling på hjemmesiden www.elitedaters.dk. Jeg ønsker i specialet at undersøge, hvordan kvinder og mænd ved hjælp af sproget fremstiller sig selv på hjemmesiden.

Der analyseres 50 profiltekster fra mænd og 50 fra kvinder. Begge grupper i alderen 25 – 30 år. Teksterne er udvalgt som de seneste der er lagt op på hjemmesiden inden d. 3/8 2009.

Genren profiltekst defineres på grundlag af genren jobansøgning ud fra bl.a. Mortensen, Retsloff, Thomsen, Vilsholm, Breindahl, Whitty & Carr, Ben Ze-ev, Tuborgh & Mortensen, Eist & Larsen, Bhatia & Swales. Det centrale etos-begreb præsenteres ud fra Jørgensen & Onsberg, Aristoteles, McCroskey. I begge genrer gælder rådet om at være sig selv og formulere sig klart og tydeligt. Også jobansøgningsrådet om en gennemarbejdet og fejlfri tekst gælder ifølge specialeskriveren for profiltekster på Elitedaters fordi det er en site for brugere der har eller er i gang med en videregående uddannelse. Derimod afvises jobansøgningsrådet om ikke at bruge humor.

Teksterne inddeles i typer og analyseres bl.a. ved hjælp af Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen og Jakobsson.

Analyserne viser bl.a. at kvinderne gerne vil være mere anonyme end mændene, og at kvinder fremstiller sig selv som feminine, hvor mændene i højere grad bruger humor og kreativitet.

 

[senest opdateret 5/11 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk