Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Emilie Karina Henriksen

Velfærdsdebatten under valgkampen i 2007 med fokus på Socialdemokraternes kommunikation

Kontakt: interlao@hotmail.com

Formålet er at besvare spørgsmålet: Hvordan fremstillede medierne Socialdemokraternes mærkesag ”velfærd frem for skattelettelser” under valgkampen 2007, og hvordan stemte mediernes fremlæggelse overens med Socialdemokraternes egne budskaber?

Analysematerialet stammer fra internetaviserne Berlingske.dk, Jp.dk og Politiken.dk d.  24/10 – 13/11 07 med fokus på Politiken.dk. Der hentes også informationer fra to valgbrochurer og fra Socialdemokraternes hjemmesides. Til analysen benyttes kritisk diskursanalyse efter Fairclough. Der trækkes også på almen kommunikationsteori, teori om politisk kommunikation (bl.a. Bro m.fl., Gripsrud, Carlsen, Vigsø, Nielsen, Merkelsen), agenda-setting (Schultz, Kristensen), storytelling, branding, argumentationsteori, journalistik (Jensen, Meilbye, Sepstrup) og retorik (Kjøller, Lakoff).

Specialet konkluderer at mediernes fremlæggelse ikke svarede til Socialdemokraternes egne budskaber. Velfærdsdebatten på Politiken.dk har ikke så meget drejet sig om politisk indhold som om den politiske proces. Man har derfor ikke fokuseret så meget på hvad der lå i SD’s velfærdsoplæg – ud over selve sloganet ”velfærd frem for skattelettelser”. Specialeskriveren giver både partiet og Politikens journalister ansvaret for dette.

 

 

[senest opdateret 20/10 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk