Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Agnete Marie Otzen

Troværdighed og karisma i politiske taler. Eksemplificeret ved Barack Obamas talestil

Kontakt: aotzen@dbmail.dk

Formålet med specialet er at foretage en sprogpsykologisk undersøgelse af troværdighed og karisma hos politiske talere med Barack Obama som case.

Præsentationen og diskussionen af troværdighedsbegrebet bygger især på McCroskey, Pease & Pease, Lucas, Trent & Friedenberg, Johansen. Præsentationen og diskussionen af karismabegrebet tager udgangspunkt i Willner, Atkinson, Cialdini.

De to fænomener udfoldes og belyses gennem referencer til eller analyser af uddrag af 11 Obama-taler fra perioden juli 2004 – december 2009. Valget af præsident Obama bygger på den antagelse at han er en usædvanlig god retoriker med karisma.

Der konkluderes bl.a. at den særlige evne visse talere har til at gøre indtryk på folk, er blevet afmystificeret gennem specialets nøgterne analyser af hvilke teknikker Obama benytter i talerne. Det konstateres at de to begreber overlapper hinanden angående faktorerne ’Identifikation med publikum’ og ’Tekniske retoriske færdigheder’. Disse faktorer udgør 2 af 3 faktorer som karakteriserer begreberne. Den tredje faktor er ved troværdighed ’Oprigtighed/ åbenhed’, men ved karisma ’Ophøjethed’.

 

[senest opdateret 2/3 2010]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk