Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Dorte Raahede Klemmensen

”Kan vi forstå det der står?” En sprogbrugsanalyse af a-kassen 3FAs breve til ledige medlemmer l

Kontakt: Dortedc@paradis.dk

Formålet med specialet er at karakterisere 3FAs breve og vurdere om de er hensigtsmæssige som de er, og i de tilfælde hvor de er mindre hensigtsmæssige, at foreslå alternative formidlingsmæssige og sproglige udformninger.

3FA ( Fagligt Fælles Forbunds a-kasse) er den største a-kasse i Danmark. Medlemmerne er ansatte på virksomheder der normalt beskæftiger lavtuddannede og ufaglærte.

3FA har omkring 300 standardbreve som benyttes af lokalafdelingerne. 

Der udføres en fortrinsvis modtageridentificeret teknisk kritik (Kjøller) af 4 af brevene. I forlængelse af kritikken omskrives to af brevene i overensstemmelse med reglerne for klar tekst (bl.a. Becker Jensen). For at vurdere hensigtsmæssigheden af de originale og de omskrevne breve vurderer 4 informanter fra målgruppen deres forståelighed i forbindelse med et kvalitativt forskningsinterview (Kvale, Fog, Stax, Grøn Nielsen, Thagaard). Disse interview og kritisk sprogbruganalyse af brevene danner grundlag for besvarelsen af problemformuleringen. 

I sprogbrugsanalysen trækkes især på Lund (organisationers brevgenrer), Goffman (face), Brown & Levinson (høflighedsstrategier), Grice (effektivitetetsreglerne), Jacobson (sprogfunktionerne) og generelt: Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen og Kjøller.

Kendskabet til interne, kulturelle og organisatoriske normer og forhold i organisationen bygger bl.a. på interview med en leder af en lokalafdeling (Slagelse med i alt 5 ansatte), den brevansvarlige i organisationens hovedafdeling og mere eller mindre uformelle samtaler med to konsulenter/ sagsbehandlere.

Det konkluderes at 3FAs breve er hensigtsmæssige i et vist omfang. De rummer fx meget få spor af kancellistil. Men de kan både gøres mere forståelige og mere høflige.

 

[senest opdateret 2/3 2010]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk