Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Sofie Kirstine Lind Boeng

”Jeg tænker, at nu er vi jo frontløbere, og det er en måde at vise, at vi er frontløbere”. Et speciale om Skandias Idéer for Livet Ambassadører og betydningen for Skandias corporate brand

Kontakt: sofielindboeng@gmail.com

Formålet er at give en vurdering af hvilken betydning Idéer for Livet-projektet har for Skandias corporate brand.

Når en Skandia-medarbejder melder sig som ”Idéer for Livet Ambassadør” kan hun bruge to timer af sin betalte arbejdstid pr. måned på frivillige aktiviteter for udvalgte foreninger eller ngo’er.

Specialet giver en sammenlignende kritisk analyse af værdier på Skandias hjemmeside, i ”Drejebogen” og hos seks Idéer for Livet Ambassadører. Drejebogen er en vejledning i frivilligt arbejde i arbejdstiden. Den kan rekvireres gratis af virksomheder og enkeltpersoner. Drejebogen og Idéer for Livet Ambassadørerne kaldes tilsammen for Idéer for Livet-projektet.

Videnskabsteoretisk placerer specialet sig som socialkonstruktivisme (især Collin & Køppe, Jørgensen & Phillips).

Ved analysen af hjemmeside og drejebog trækkes dels på litteratur om corporate branding, employer branding, CSR, autokommunikation og kultur (især Hildebrandt & Brandt, Morsing, Larsen & Schultz, Hatch & Schultz, Femø Nielsen, Schein, Christensen & Morsing, Backhaus & Tikoo, Friedman, Djursø & Neergaard, Muthuri m.fl., Christensen), dels på litteratur om sprogbrugsanalyse med fokus på historiefortælling og kritisk diskursanalyse (især Niss, Riel, Shaw, Greimas, Kjøller, Fairclough, Lund & Petersen, Jacobsen & Skyum-Nielsen, Jakobson).

De seks udvalgte aktive ansatte i projektet interviewes individuelt ud fra en semistruktureret spørgeguide (Kvale).

    Der er stor overensstemmelse mellem resultaterne fra sprogbrugsanalysen og interviewundersøgelsen. Konklusionen er at projektet har stor betydning for organisationens corporate brand.

Afslutningsvis kritiseres specialets metode, og der gives en række råd til Skandia. Desuden skitseres der forskningsmuligheder i forlængelse af specialets undersøgelser.    

 

[senest opdateret 7/6 2010]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk