Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Mette Skjoldborg

Fra Washington til København – sociale medier i den politiske kommunikation

Kontakt: mskjoldborg@webspeed.dk

Formålet er bl.a.

1)    at afdække hvilke muligheder de sociale medier indebærer i den politiske kommunikation, og hvordan politikerne udnytter disse muligheder,

2)     at undersøge hvad der er kendetegnende for sproget i de sociale mediers politiske kommunikation, og på hvilke områder det eventuelt adskiller sig fra det sprog man normalt benytter i den politiske kommunikation.

3)    På baggrund af analysen skal der gives råd.

Specialet beskriver præsident Barack Obamas, Lars Løkke Rasmussens og Manu Sareens brug af de sociale medier (især blogs, Facebook og Twitter), bl.a. ved brug af Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen og Jørgensen & Onsberg. Til at karakterisere medieudviklingen trækkes der på Ebbesen & Haug, McNair, Meyrowitz, Rasmussen, Finnemann, Bruhn Jensen, Giddens. Sareen interviewes, og her trækkes på Kvale.

Det konkluderes bl.a. at Obama gør stor brug af sociale medier, og at alle danske partier har en eller flere repræsentanter der aktivt benytter disse medier. De sociale medier indbyder til dialog, og dette bør udnyttes således at tekster udformes så de genererer nogle kommentarer der kan give politikeren indtryk af hvordan politiske tanker og forslag vil blive modtaget af vælgerne.Manu Sareen rådes til – med inspiration fra Obama – bl.a. at øge brugen af fotos og videoer og begynde at bruge live-chat.

 

[senest opdateret 7/6 2010]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk