Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Ida Blomsterberg

Bøgh eller kaos. Styrk dit image gennem branding, sociale netværk og sproglig rådgivning

 

Kontakt: little@lite.dk

Problemformuleringen er:

Kan man skabe et brand for en uerfaren Folketingskandidat og derigennem opnå interesse for hans politik hos målgruppen gennem bl.a. en personlig hjemmeside?

Specialets svar er ja. Begrundelsen findes i fremstilling og forklaring (analyse) af et antal tekster der hovedsageligt indgår på en ny hjemmeside som præsenterer en ny folketingskandidat fra Socialdemokratiet (www.thomasboegh.dk). Tekstrådgivningen kombineres bl.a. med rådgivning om brand og brug af forskelllige kommunikationsgenrer, herunder sociale medier.

Der trækkes på teorier og begreber bl.a. inden for brand (bl.a. Hatch og Schultz, Aaker, Femø Nielsen), kampagneplanlægning (Sepstrup), sprog- og kommunikationsrådgivning (især Kjøller, Jørgensen og Windfeld), sociale medier og netkommunikation (især Haug og Ebbesen, Hoff-Clausen, Skårup), politisk kommunikation (Jønsson og Larsen, McNair).

Målgruppen bestemmes til bl.a. at have en højere uddannelse, familie, være politisk orienterede og allerede stemme socialdemokratisk. Bestemmelsen bygger især på specialeskriverens og folketingskandidatens erfaringer og vurderinger. Af ressourcemæssige grunde har det ikke været muligt at foretage en empirisk undersøgelse. Og Socialdemokratiets målgruppemateriale har man ikke fået adgang til.

 

[senest opdateret 22/9 2010]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk