Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Martin Hans Skouenborg

Til dig, der passerer og lever højt på dit handicap. En analytisk, kritisk og rådgivende behandling af det kommunikative arbejde på hjemmesiden www.nota.nu

Kontakt: mhskou@gmail.com  

Formålet er at analysere, kritisere og give råd om hjemmesiden www.nota.nu.

Hjemmesidens målgruppe er blinde og ordblinde. Som overordnet ramme for specialet benyttes Bitzers begreber ’retorisk situation’, ’påtrængende problem’, ’publikum’ og ’tvingende omstændigheder’.

Ud over hjemmesiden analyseres der årsrapporter og strategidokumenter fra Nota. Og der foretages fire halvstrukturerede forskningsinterviews (Kvale) med repræsentanter fra Nota og Notas interessentgrupper. Det væsentligste analysemateriale udgøres af

·         hjemmesidens forside

·         to film ’Introduktion til Nota’ og ’Notas Ledelse’

·         tekstforløbet omkring biblioteksfunktionen E17: teksten ”Biblioteket” og filmen ’E17’.

Hjemmesiden analyseres og kritiseres som en retorisk argumenterende hypertekst (især Hoff-Clausen, Jørgensen & Onsberg, Kjøller, Nielsen). Der anlægges en hermeneutisk tilgang.

Det konkluderes bl.a. at hjemmesiden er rettet for meget mod de ordblinde, og at den fokuserer for meget på selvfremstilling på bekostning af tilfredsstillelse af  brugernes behov.

 

[senest opdateret 12/2 2011]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk