Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Julie Stemann Monberg

The comeback kid. En analyse af Liberal Alliances politiske kommunikation med fokus på partiets annoncekampagne og mediernes fremstilling af partiet i foråret 2010

Kontakt: juliestemann@hotmail.com

Problemformuleringen er:

Hvad er karakteristisk for Liberal Alliances politiske kommunikation, herunder særligt partiets annoncekampagne, i foråret 2010, hvor partiet oplevede fremgang?

For at svare undersøges også disse delproblemer:

  1.  Hvordan fremstiller de skrevne medier Liberal Alliance, herunder særligt partileder Anders Samuelsen i perioden, og hvilken fortælling konstruerer medierne af partiet og ham?
  2.  Hvad kendetegner Liberal Alliances kampagne- og kommunikationsstrategi?
  3.  Hvordan og med hvilke retoriske strategier og sproglige virkemidler iscenesættes Liberal Alliance og Anders Samuelsen i avisannoncerne?

Til analyse af de skrevne mediers fremstilling er udvalgt artikler fra landsdækkende aviser med et borgerligt udgangspunkt: Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, Børsen og B.T. De analyseres bl.a. på grundlag af dagsordensteori, framing og historiefortælling (Dearing & Rogers, Ghanem, Kjøller).

Kampagne- og kommunikationsstrategien afdækkes bl.a. v.hj.a. interview (ifølge Kvale) med den ansvarlige for annoncekampagnen og partileder Samuelsen. Desuden trækker specialeskriveren på erfaringer fra sin ansættelse som studentermedhjælp i partiets sekretariat. Endvidere anvendes teorier om målgruppe (Dahl), kampagneplanlægning (Vigsø, Sepstrup), AIDA-modellen (Søndersted-Olsen), partityper og deres marketingsstrategier (Lees-Marshment), politiske partiers strategi og konkurrencemæssige position på det politiske marked (Butler & Collins).

LA’s annoncer fra perioden 1/3 – 31/5 2010 analyseres (Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen, Kjøller, Jørgensen & Onsberg).

Det konkluderes bl.a. at annoncerne præges af en logos-argumentation som kombineres med en polemisk, provokerende tone hvor modstanderes fremstilles som populister.  

 

[senest opdateret 13/10 2011]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk