Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Malene Vitus Østergård

Helle T. & skatten. Helle Thorning-Schmidts håndtering af Skattesagen den 30. juli 2010.

Kontakt: vitusspeciale@gmail.com

Problemformuleringen er:

 

  • Håndterede Helle Thorning-Schmidt familiens skattesag hensigtsmæssigt i gaten i Kastrup Lufthavn den 30. juli 2010?

Analysematerialet er det interview som Helle Thorning-Schmidt gav til Henrik Qvortrup fra TV 2 og Sarah Golczyk fra DR den nævnte dato.  Interviewet blev bragt direkte på TV 2 News og varede 5 minutter og 45 sekunder. Interviewet analyseres ud fra 1) Conversation Analysis (CA, især Femø Nielsen & Beck Nielsen, Steensig), 2) retorik (især Aristoteles, McCroskey, Heltberg & Kock, Bitzer, Jørgensen & Onsberg, Emmertsen) 3) image­genoprettelses­strategier  (især Benoit).

Ud over analyse og kritik af materialet rummer specialet redegørelse for sagens baggrund og det politiske forløb hvori interviewet indgår. Den krisekommunikative makroanalyse trækker især på Frandsen. I vurderingsdelen trækkes der på en liste med 8 råd fra PR-bureauet Mannov.

Undersøgelsen konkluderer bl.a. at især tre ting er karakteristiske for Thorning: 1) udstrakt brug af smil, 2) mange gentagelser og 3) ingen tøven ved replikstart (’TCU’ i CA-jargon). Og håndteringen af sagen vurderes til at være hensigtsmæssig, især ud fra hendes kombination af genoprettelsesstrategier, og fordi håndteringen lever op til rådene fra Mannov.

 

[senest opdateret 14/10 2011]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk