Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Alexander Worziger

Folkekirkens Nødhjælps relation til sine donorer. En diskursanalyse og brandingperspektivering af bladet NØD

Kontakt: alexander@worziger.dk

Formålet er at belyse hvordan Folkekirkens Nødhjælp vedligeholder relationen til sine bidragydere igennem bladet NØD, og hvordan NØD dermed fungerer som branding.

Analysematerialet består af årgang 2008 af NØD, i alt 12 numre, hvorfra der udvælges et mindre antal repræsentative artikler til nærmere delanalyse. Der analyseres først med grundlag i Faircloughs diskursteori – suppleret med Moeller, Chouliaraki og Vestergaard – og dernæst behandles diskursanalysens resultater med udgangspunkt i to ”brandingperspektiver”: 1) et relationelt og 2) et kulturelt (især Esmann-Andersen, men også bl.a. Kotler, Buhl, Hanby, Sepstrup, Østergaard & Jantzen, Fournier). Det hele foregår i en overordnet hermeneutisk tilgang. Som generelt sammenligningsgrundlag benyttes Amnesty International Denmarks tilsvarende blad, AMNESTY. Endvidere trækkes der på en manual for medarbejderne på NØD og en evaluering af NØD som er baseret på en Megafon-undersøgelse.

Der afdækkes 3 diskursdimensioner: 1) Kommerciel versus græsrod, 2) De lidende og læserens handlemuligheder, og 3) Journalisme og troværdighed. De kombineres med brandingsperspektiverne.

Der konkluderes bl.a. at diskursanalyse er relevant som for-analyse i brandingstrategi-udvikling, og at der er god sammenhæng mellem diskursanalysen og brandinganalysen.

 

[senest opdateret 14/10 2011]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk