Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Anne Fog Skriver

På flere sprog. Dansk tekstning af polyglotte film

Kontakt: a_skriver@hotmail.com

Formålet er at undersøge

 

a)       problemer og udfordringer med tekstning af polyglotte film, altså film hvor der er repræsenteret mere end ét sprog.

b)       om der er mulighed for/ brug for at højne kvaliteten af danske undertekster.

c)       om det er muligt at samle nogle råd og retningslinjer for bedre undertekster.

Som analysemateriale udvælges dvd-udgaverne af to film: ”Da Vinci mysteriet” (2006) og ”A good year” (2006). Og et afsnit af serien ”Hercule Poirot”: ”Tragedien på Marsdon Manor” (1991). Filmene  og serieafsnittet er udvalgt fordi 1) de indeholder to, næsten ligeværdige sprog, engelsk og fransk, og 2) de repræsenterer tre forskellige måder at løse udfordringerne med de polyglotte elementer.

Efter en kort historisk fremstilling af oversættelses­problemerne i filmens verden (især ud fra Scholdager, Fong, Gottlieb, Luyken, Cintas, Lomheim) orienteres der om de internationalt godkendte normer for tekstning der bl.a. bruges i nogle danske tekstningsfirmaer (Dansk Video Tekst, Titlevision). Og om strategier når man skal oversætte fra en kultur til en anden (Andersen, Nedergaard-Larsen, Gottlieb).

Begreberne herfra benyttes til at kategorisere og vurdere udvalgte polyglotte tekstningseksempler fra de udvalgte film og serieafsnit. Det konkluderes bl.a. at oversættelsesstrategien ved ”A good year” er mindre konsekvent end ved ”Da Vinci mysteriet” og serieafsnittet. Specialeskriveren vurderer at der generelt lægges for lidt vægt på forståelighed, hvilket viser sig ved at der fordanskes for lidt. Der gives flere konkrete forslag til hvordan tekstningen kunne forbedres, bl.a. ved at brugerne meldte mere tilbage og ved bedre uddannelse af tekstere.

 

[senest opdateret 14/10 2011]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk