Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Tina Elisabeth Hansen

Formidling af ny viden til byggeriet

Kontakt: elisatinahansen@hotmail.com

Der stilles dette overordnede spørgsmål:

  • Hvordan formidler man bedst muligt ny viden til byggeriet?

Og disse underordnede spørgsmål:

    • Hvorfor er det svært at formidle specielt ny viden?
    • Er der noget ny viden som optages lettere end andet?

Fokus er på institutionsprojekter, dvs. fx hospitaler, plejehjem og skoler. Byggeriets aktører og faser beskrives ud fra Naldal.

Gennem interview med fire personer i branchen, deltagelse i 2 fokusgrupper/ workshops og ud fra en rapport finder specialeskriveren frem til at branchen er god til at implementere pligtig viden og viden om nye og forbedrede materialer. Men branchen er dårligere til at implementere udviklingsinitiativer, dvs. viden af organisatorisk art: håndtering af byggeprocesser og ledelse. Der er især problemer inden for områderne 1) kommunikation af udviklingsprojekter, 2) økonomi og 3) videreudvikling af udviklingsprojekterne. Specialet fokuserer på 1).

Som specialets ene case udvælges projektet ”Skakten” fra initiativet ”Byggeriets Innovation” (2005-9) som bestod af 21 udviklingsprojekter som bl.a. blev støttet af Realdania. Projektet gik ud på at udvikle et byggeelement som kunne bruges til at føre ledninger og rør mellem etager i ethvert byggeri. En anden case som der ses på, er ”Renover” som gik ud på at formidle en række projekter som skulle fremme renoveringen af bygninger.

Casene beskrives og vurderes, bl.a. ud fra teorier om strategisk kommunikation (Femø Nielsen), forandringskommunikation (Petersen, Pjetursson) og deres håndtering af modstand mod forandring (Pjetursson). Specialet slutter med en række råd til byggeriet om formidling og overvejelser om fravalg og tilvalg i specialets fremgangsmåde.

 

 

[senest opdateret 9/11 2011]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk