Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Katarina Wittrup Stæger

Journalisters autoritative spillerum i nyhedsudsendelsen. En konversationsanalyse af hvordan reporterens autoritet opretholdes og ændres undervejs i nyhedsindslaget i interaktion med nyhedsværten

Kontakt: katarinaws@hotmail.com

Problemformuleringen er

  • Hvordan formår reporteren i samspil med nyhedsværten at opretholde sin autoritet undervejs i nyhedsindslaget?

For at besvare dette overordnede spørgsmål stilles følgende underspørgsmål:

    • Hvilke sproglige og dramaturgiske virkemidler gøres der brug af i nyhedsindslaget for at opretholde reporterens autoritet?
    • Hvad sker der, hvis reporterens autoritet trues undervejs i nyhedsindslaget?
    • Er Geoffrey Raymonds forskningsresultater også gældende for danske nyhedsindslag?

Som grundlag for analysen udvælges 10 nyhedsindslag fra perioden 16/12 2010 – 13/5 2011. I alle indslagene interviewer nyhedsværten en udsendt reporter eller udstationeret korrespondent live (såkaldte stand ups). Der er udvalgt indslag både fra TV-Avisen og TV 2 Nyhederne. Inden for disse rammer er de 10 indslag tilfældigt udvalgt. De fleste indslag svarer ikke til den type indslag som Raymond analyserede (unfolding live coverage), men alle indslag foregår live og handlingsforløbet er uforudsigeligt.

Indslagene transskriberes (Nielsen & Nielsen) og analyseres med begreber, metoder og perspektiver som hentes bl.a. i TV-forskning (Holm, Svith og Kartveit, Drotner, Larsen, Nielsen), sproghandlingsteori (via Andersen, Arndt), undersøgelser af nyheders struktur og dramaturgi (Drotner m.fl., Larsen, Kramhøft) og deres brug af autoritet (Raymond). 

Undersøgelsen bekræfter Raymonds iagttagelser: bl.a. at opretholdelsen af reporterens autoritet i live-udsendelser sker i interaktionen med nyhedsværten.

 

 

[senest opdateret 17/2 2012]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk