Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Dan Andersen

Assimilering, integrering eller repatriering?  En modtagerorienteret undersøgelse af kommunikationsformen på hjemmesiden nyidanmark.dk

Kontakt: Solenvarogsaadin@hotmail.com

Specialet stiller disse to spørgsmål: I hvor høj grad opfylder Udlændingeservices hjemmeside de sproglige rådgiveres anbefalinger om let tilgængelig information til den almene borger i det danske samfund? Og ligger der en politisk agenda bag den måde, som de har valgt at formulere teksten på?

Til eksemplarisk analyse af forholdene på hjemmesiden www.nyidanmark.dk udvælges siderne ”Visum” og ”Repatriering” som formodes at være nogle af de mest besøgte af modtagere som er nye i Danmark. Disse udvalgte sider sprogbrugsanalyseres (Becker Jensen, Kjøller, Wille, Hansen) og kritiseres modtageridentificeret. På dette grundlag gives der råd om hvordan nogle af teksterne skrives bedre. Til analysen og kritikken af genren hjemmeside trækkes der især på Munk m.fl., Pedersen og Molich.

Specialet argumenterer med sine analyser for at der findes flere eksempler på uhensigtsmæssig sprogbrug på de udvalgte sider, og foreslår i en række tilfælde mere hensigtsmæssige formuleringer. Analyserne menes at indicere at Udlændingeservices sprogbrug rummer en implicit agenda om at hjemsende og udelukke, eventuelt assimilere udlændinge. Samtidig fremhæves det at der ikke er belæg for en påstand om at teksterne bevidst er udformet med det formål at frasortere en bestemt befolkningsgruppe.

 

 

[senest opdateret 17/2 2012]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk