Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Hanne Morell B.Ø. Sørensen

Online brugerinddragelse i offentlig kommunikation – en analyse af Kulturarvsstyrelsens formidling af dansk kulturarv på den lokationsbaserede sociale netværkstjeneste ’1001 fortællinger om Danmark’

Kontakt: hanne_morell@hotmail.com

Der stilles dette spørgsmål:

  • Hvad sker der når Kulturarvsstyrelsen følger en generel tendens om brugerinddragelse i formidlingen af dansk kulturarv?

Og disse to underspørgsmål:

1)     Er brugerinddragelsen en god strategi, når man skal fange og fastholde modtagerne i et medielandskab med stort udbud og konkurrence om modtagerne?

2)     Hvordan sikrer man kvaliteten og validitet af det brugergenererede indhold?

Analysematerialet er Kulturarvsstyrelsens lokationsbaserede sociale netværkstjeneste ”1001 fortællinger om Danmark” som dels findes som website www.kulturarv.dk/1001fortaellinger, dels som app ”1001” til smartphone. Spørgsmålene besvares dels ud fra en beskrivelse af de sociale medier, dels ud fra en kritisk diskursanalyse af 3 udvalgte sider fra sitet: forsiden, ”Om dette website” og ”Regler for brug”. Beskrivelsen af de sociale medier trækker især på Sepstrup & Fruensgaard, Femøe Nielsen, Drotner, Boyd & Ellison, Linaa Jensen, Larsen og Colding-Jørgensen. Den kritiske diskursanalyse trækker især på Fairclough, Jørgensen & Phillips, Andersen & Smedegaard, Maagerø, Halliday og Kjøller.

Ud over egne iagttagelser og brugererfaringer fra sitet trækker specialeskriveren på et interview med Mette Bom fra styrelsen som er redaktør og medudvikler af sitet.

Spørgsmål 1 om brugerinddragelse er en god ide, besvarer specialet med ja – som modificeres med at styrelsen ikke udnytter mulighederne for interdiskursivitet optimalt. Spørgsmål 2 om sikring af kvaliteten besvares med at det gør man ved at fremhæve gode eksempler,  men ikke ved direkte, systematisk kontrol som fx skal frasortere reklamerende eller klart underlødige bidrag. Samlet konkluderes det at værdien af sitet ikke ligger i kvaliteten af indholdet, men i brugernes mulighed for at deltage og hente inspiration.

 [senest opdateret 26/4 2012]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk