Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Katrine Larsen

Hvorfor flygter vælgerne? En analyse af Socialistisk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis politiske kommunikation med fokus på partiernes annoncekampagner i efteråret 2011

Kontakt: kat-larsen85@ofir.dk,

Der spørges overordnet: Hvorfor flygter vælgerne? Er partiernes kommunikation medvirkende til vælgerflugten?

    Der stilles bl.a. disse underspørgsmål:

a.    Hvad er kendetegnende for henholdsvis SF’s og Konservatives sproglige fremstilling?

b.    Hvilke forskelle og ligheder findes der mellem partiernes sproglige selvfremstilling?

c.    Stemmer partiernes kommunikerede identitet overens med deres erklærede identitet?

Valget af SF og Konservative skyldes at begge partier oplevede stor tilbagegang i vælgertilslutning ved seneste folketingsvalg i 2011 i forhold til valget i 2007. Desuden var begge partier i 2011 mindste parti i hver sin koalition (med henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre) og under vælgeranklage for at svigte deres idégrundlag.

De to udvalgte partiers kommunikation undersøges i valgkampen som foregik fra 26/8 til 15/9 2011. Som analysemateriale er udvalgt 3 annoncer fra hvert af partierne.  Annoncerne blev trykt i landsdækkende og lokale aviser samt vist på partiernes hjemmesider. Udvalget begrundes dels med at 3 annoncer giver mulighed for at finde generelle tendenser, dels med at netop de udvalgte annoncer er ekstremt værdikommunikerende. Også partiernes principprogrammer inddrages for at kunne besvare spørgsmål c. De kampagneansvarlige fra de to partier interviewes (Kvale).

Annoncerne analyseres med redskaber fra sprogbrugsanalyse (især Kjøller, Jacobsen & Skyum-Nielsen), argumentationsanalyse (bl.a. Lund, Kromanne, Jørgensen & Onsberg, Kjøller) og kritisk diskursanalyse (bl.a. Jørgensen & Phillips, Lund & Petersen). Overordnet trækkes der på teorier fra branding (især Aaker, Jacobsen, Morsing, Jensen, Sandstrøm, Schultz, Dahl & Buhl, Kunde, Sepstrup, Nielsen), politisk kommunikation (bl.a. McNair, Helder m.fl., Trent m.fl, Rasmusssen, Jønsson, Esbensen & Lund, Kjøller) og politisk marketing (bl.a. Vigsø, Frandsen m.fl., Hansen, Rasmussen, Dahl, Holm & Norlyk).

Det konkluderes bl.a. at SF’s sproglige fremstilling blander logos og patos, mens Konservative overvejende bruger logos. Og at der er fin overensstemmelse mellem den programerklærede identitet og annoncernes partifremstilling. Samlet konkluderes det at partiernes analyserede kommunikation ikke har været medvirkende til vælgerflugten.   

 

 [senest opdateret 29/5 2012]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk