Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Ida Nielsen

Selviscenesættelse som en del af det danske gymnasiums digitale profil. Et speciale om det moderne gymnasiums kommunikation og branding på Facebook

Kontakt: erdamus@hotmail.com

Der stilles dette hovedspørgsmål: Hvordan brander gymnasierne i Ishøj sig hensigtsmæssigt på Facebook? Og disse underspørgsmål:

  • Gennemfører gymnasierne i Ishøj en hensigtsmæssig digital kommunikation på Facebook?
  • Hvordan benytter Øregård Gymnasium den virale markedsføring anderledes end CPH West, og hvilken effekt har det?

Der analyseres udvalgte eksempler fra gymnasierne i Ishøjs Facebook-side fra foråret 2012 og et eksempel fra efteråret 2011. Til sammenligning analyseres eksempler fra Øregårds Gymnasiums to Facebook-sider. Analyserne trækker især på Svarre, Kjøller, Goffman, Schultz Hansen, Femø Nielsen, Dinesen, Have, Drotner, Windahl og Rosholm.

Valget af de to gymnasier ud af de i alt 31 gymnasier i hovedstadsområdet skyldes at de to arbejder mest fremtrædende og konstant med Facebook, bl.a. med opdateringer og billeder.

Inden analyserne præsenteres kort de sociale mediers udvikling, virksomhedernes brug af dissse medier (især ud fra Dinesen, Honneth, Have) og unges brug af Facebook (især ud fra Schultz Hansen). Til baggrund interviewes (ud fra Berg) kommunikations- og markedsføringschefen på CPH West, som bl.a. omfatter gymnasierne i Ishøj.

Ud fra analyserne og kritikken, giver der nogle råd til de undersøgte gymnasier om forbedringer.   

[senest opdateret 18/9 2012]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk