Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Amanda Ida Andersen

Stemning og emotionel sprogbrug i radioen

Kontakt: amandaandersen900@gmail.com

Problemformuleringen er

  • Hvordan bruges sproget af værterne i radioen til at skabe emotionel kontakt til lytterne?

Der stilles disse underspørgsmål:

  • Hvordan er de sociale rammer og den sociale ageren i en mediesituation uden umiddelbar kontakt?
  • Hvordan anvender værten sin mentale forestilling om en lytterfigur?

Analysematerialet udgøres af en times transskription (Jefferson) fra hver af morgenfladerne på DRs tre største radiokanaler: P1, P3 og P4 på tilfældigt valgte datoer i begyndelsen af januar 2012. Udvalgte, karakteristiske eksempler analyseres kvalitativt ud fra tre tilgange: 1) CA-analyse suppleret med analyse af den medierede kommunikationssituation (især Nielsen & Nielsen, men også bl.a. Karrebæk, Madsen, Åberg, Jakobson, Fafner, Vagle), 2) sociologisk (især Schutz, Mead) og 3) mentaliseringsteori (bl.a. Fonagy, Allen, Pittelkow & Jensen, Herman, Rizzolatti & Craighero, Bauer).

Det konkluderes bl.a. at den generaliserede anden (fra Mead) er et dynamisk arbejdsværktøj for værten i hans kontaktskabende proces, og at samtalen mellem studieværterne har sit fulde fokus på forestillingen om lytteren, den såkaldt ”ydre kommunikation” (Vagle).

 

[senest opdateret 18/9 2012]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk