Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Karin E. Pedersen

Det svære emne. Et speciale om hvordan vi italesætter døden IRL og på web 2.0

Kontakt: sufikarin@gmail.com

Problemformuleringen er: Hvordan italesættes døden IRL og på web 2.0 i det senmoderne Danmark? Hvad ligger til grund for, at vi italesætter døden, som vi gør? Hvilke redskaber tages i brug, når sproget synes utilstrækkeligt? Og er det muligt at gøre samtaler om døden nemmere?

Der svares ved hjælp af en overvejende kvalitativ analyse suppleret med en kvantitativ, hvor 335 personer (253 kvinder, 82 mænd) anonymt besvarer et spørgeskema (via Google Docs). Den kvalitative undersøgelse omfatter bl.a.

·         Interview med personer som privat har haft døden tæt inde på  livet

·         Interviews og observationer på et hospice gennem tre dage

·         Observationer ved en begravelse

·         Mailudveksling med brugere af facebookmindesider, soeskendekram.dk og mindet.dk

·         Desuden trækkes der bl.a. på stof om døden fra dokumentarfilm, reality-programmer og den skrevne presse.

I alt interviewes (Jacobsen, Kvale) 6 personer. Desuden samtales der med 8 personer.

Materialet analyseret især ud fra Giddens (”det senmoderne menneske”), Hviid Jakobsen, Lindhardt, Toder-Alon & Brunel & Siegal, Turkle, Jensen & Lange, Goffman, Brown & Levinson, Rubow, Petersen & Sommer, Davidsen-Nielsen & Leick.

Udvalgte tekster fra mindesider fra nettet sprogbrugsanalyseres (især Lakoff & Johnson, men også Haugtvedt m.fl, Kimby).

 

 

[senest opdateret 1/12 2012]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk