Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Andreas Thomas Grauengaard

Festivalimage. En analyse af Vesterbro Festivals og Distortions imagehåndtering

Kontakt: A.grauengaard@gmail.com

Problemformuleringen er: Hvordan håndterer festivalerne Vesterbro Festival og Distortion deres image?

De to festivalers kultur analyseres ud fra Schein og Schultz. De to festivalers interne forhold eller opbygning inddrages ikke i kulturanalysen som bygger på udvalgte dele af festivalernes hjemmesidekommunikation, festivalernes historie og pressedækningen som bl.a. er fundet gennem søgning på Infomedia. På grundlag af kulturanalysen næranalyseres et teksteksempel fra hver af festivalerne: en pressemeddelelse fra Vesterbro Festival og et nyhedsbrev fra Distortion. I kommunikations- og tekstanalysen trækkes der især på Kjøller, Femø Nielsen og Sepstrup.

Den konkluderende sammenligning viser at Vesterbro Festival grundlæggende er udfordret på at skabe sammenhæng mellem profil og identitet. Distortion er især udfordret på den højt profilerede, kontroversielle lederfigurs evne til at skabe troværdighed og sammenhæng i hele organisationen.

 

[senest opdateret 13/2 2013]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk