Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Camilla Leyla Lind

Fremtidens brand – nichemagasin eller bredtfavnende dameblad? – En analyse af Magasinet Q’s forsidekommunikation

Kontakt: camillallind@hotmail.com  

Problemformuleringen er: Hvordan kan Q bedst muligt optimere sin kommunikation og bringe sit DNA klarere frem i den fortælling, der er knyttet til forsiden?

Specialet rummer kulturanalyse (ud fra især Schein og Schultz), tekstanalyse og spørgeskemaundersøgelse.

Til tekstanalysen udvælges fire forsider: en fra før bladets relancering i 2012 og tre fra resten af relanceringsåret. Ud fra især brug af Barthes, Rosholm & Højberg, Femø Nielsen og Fog besvarer analysen spørgsmålene: Hvad er forholdet mellem billede og tekst? Stemmer fortællingen på forsiden overens med Q’s kernefortælling? Hvad er fortællingens klare budskab og spiller dette sammen med pay-off’en? Viser forsidefortællingen tegn på gaps? Appellerer forsidefortællingen til målgruppen?

Analysen bekræfter specialets hypotese om at Q i sit nuværende relancerede udtryk læner sig op ad de konkurrerende blade og magasiner på markedet, herunder Liv, Alt for damerne og Femina. Relanceringen har øget løssalget med 20 %, men det skyldes altså ikke – iflg undersøgelsen – at de relancerede forsider generelt adskiller sig mere fra konkurrenterne end tidligere.

Spørgeskemaundersøgelsen foretoges i begyndelsen af 2013 via Q’s hjemmeside, facebookside og nyhedsbreve til abonnenter. Et klart flertal af de 103 respondenter afkræfter undersøgelsens hypotese om Q’s forsiders nuværende lighed med sammenlignelige blade. Men grundet respondentgruppens ringe repræsentativitet tillægges dette af specialeskriveren mindre betydning end resultatet af tekstanalysen.

Det konkluderes at hvis Q ønsker at optimere sit løssalg, må man vælge en forsidestrategi som enten viser bladet som et nicheblad eller som et klassisk dameblad. Diskrepansen mellem de nuværende forsider og indholdet kan være årsagen til at løssalget ikke er bedre.

 

[senest opdateret 10/5 2013]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk