Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Morten Wium Olesen

Formidling af naturvidenskab er ikke raketvidenskab. Et sprogpsykologisk speciale om problemer med skriftlig formidling af naturvidenskab til lægfolk

Specialet er medio april 2014 indleveret til konkurrencen om årets specialepris på Kforum.dk. Her kan du også læse hele specialet.

Kontakt: wimse82@gmail.com  

Problemformuleringen er: Med udgangspunkt i analyse af og omskrivning af udvalgte eksempler på naturvidenskabelig videnskabsformidling vil jeg undersøge, om videnskabsformidling bliver lettere at forstå for lægfolk, hvis det er skrevet efter de vigtigste skriveregler. Derudover vil jeg undersøge, om der er en sammenhæng mellem en teksts forståelighed og forfatterens troværdighed. Tager troværdigheden skade, når man skriver mere forståeligt, og virker en fremstilling skrevet i et vanskeligere sprog mere troværdig?

Der udvælges to naturvidenskabelige, formidlende artikler (skrevet af kandidater eller studerende) fra hvert af medierne dagbladet Information og ugeavisen Weekendavisen i perioden 2010 - 12. Først omskrives artiklerne efter de gængse skriveregler (især efter Kjøller, Becker Jensen). Én originalartikel fra hvert medium + dens omskrivning testes derefter på et panel af 7 abonnenter fra hvert medium for henholdsvis forståelighed og afsenderens troværdighed. Testen har form af individuelle interview (Kvale), hvor forsøgspersonerne (i alt 10, da 4 abonnerer på begge medier) rapporterer deres vurderinger.

Undersøgelsen bekræfter klart at omskrivningerne er mere forståelige end originalartiklerne. Derimod kan det ikke bekræftes at større forståelighed har negativ virkning på afsenderens troværdighed.

Som baggrund for undersøgelsen præsenteres området ”forskningsformidling” især ud fra Gravengaard, Becker Jensen, Klarlund Pedersen, Roepstorff, Kjærgaard, Drew & Heritage. Og området ”forståelighed/ god formidling” præsenteres især ud fra Kjøller, Becker Jensen, Rask, Kjærgaard Larsen, Björnsson, Gjedde, Hermann, Kock, Wille. Desuden beskrives målgruppen for de to udvalgte medier (især ud fra Sepstrup & Øe).

Specialet afsluttes bl.a. med perspektiverende overvejelser over undersøgelsens anvendelighed for forskere og medier.

 

[senest opdateret 16/4 2014]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk