Kjøller: specialeskrivere >> resumé

 

 

 

Maria Gorm Gertsen

Image – om bankers brug af hjemmeside og sociale medier

Kontakt: maria.gertsen @ hotmail. Com

Problemformuleringen er: Hvordan undgår en bank at skade sit (erklærede) image, når den bruger hjemmeside og sociale medier, og skal bevare kommunikationen troværdig, varm og personlig samt tilllige bevare sin autoritet og bevare kommunikationen faglig og professionel?

Der introduceres til web 2.0, sociale medier og organisationskultur bl.a. ud fra Mandiberg, Asmussen, Hoff-Clausen, Nebel, Finnemann, Saxberg, Baldvinsson, Bakka og Schein. Begreberne ’image’, ’brand’, ’etos’, ’profil’ m.fl. præsenteres ud fra bl.a. Sepstrup, Hoff-Clausen, Femø Nielsen, Kjøller, Nebel og Villadsen.

Som cases udvælges de to største banker i henholdsvis gruppen af landets største og landets næststørste banker: Danske Bank og Spar Nord, som er landets sjettestørste bank. Fra disse bankers hjemmesider og Facebook-sider udvælges materiale fra perioden 1. juli til 5. august 2013. Det udvalgte materiale ordnes i 10 kategorier.

Bankernes hjemmesiders informationsarkitektur og udvalgte tekster  analyseres bl.a. ud fra Friis, Busch, Hoff-Clausen, Kjøller, Rosenmeier, Rask. Og tekster fra bankernes Facebook-sider analyseres bl.a. ud fra Friis, Ebbesen & Haug, Nebel, Galberg Jacobsen, Rask, Kjøller, Villadsen. Teksternes værdier sammenlignes med de erklærede værdier, som afdækkes bl.a. ved hjælp af Femø Nielsen, Kjøller, Friis og Becker Jensen.

Det konkluderes, at der hos begge banker er god overensstemmelse mellem brug af hjemmeside, sociale medier og erklærede værdier.

 

 

[senest opdateret 23/10 2019]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk