Kjøller: specialeskrivere >> resumé

 

 

 

Louise Eglin Thomsen

Vejledningen af webredaktører i Dansk Industri: Analyse, kritik og rådgivning

Kontakt: vmj399 @ alumni. ku. dk

Problemformuleringen er: Hvordan vejledes webredaktørerne i Dansk Industri bedst muligt?

Besvarelsen bygger på en analyse og en kritik af den undervisning, vejledning og rådgivning af webredaktørerne, som hidtil har foregået. Der arbejdes i specialet ud fra en hypotese om, at webredaktørerne ikke benytter den skriftlige vejledning, som i intern jargon kaldes ”wiki’erne”, i så høj grad, som de kunne. Den skriftlige vejledning består af i alt 145 wiki’er om forskellige emner.

Fem redaktører interviewes (Kvale). De er udvalgt blandt de redaktører, som ofte ringer til webteamet, som er en særlig kommunikationsafdeling på 3 fuldtidsansatte og 2 studentermedhjælpere, hvoraf specialeskriveren er den ene. Undersøgelsen viser, at redaktørerne foretrækker at prøve sig frem, selv om de godt ved, at der eventuelt findes en relevant wiki (skriftlige vejledning). Som årsag angiver redaktørerne, at wikierne er for svære at forstå bl.a. på grund af fagsprog, og at de er ordnet for uoverskueligt.

Wiki’en ”call to action link” analyseres (især ud fra Kjøller, Jacobsen & Skyum-Nielsen, Martin, Jensen, Jørgensen & Windfeld).

Analysen (især ud fra Jørgensen & Windfeld, Schein, Kjøller, Mintzberg, Jensen) af kommunikationsforholdene, herunder af webteamets produktionsmåde af wiki’erne, viser, at redaktørerne i ringe grad inddrages og derfor ikke føler ejerskab til wiki’erne.

Efter en gennemgang af væsentlige modstandsfaktorer mod rådgivning (især ud fra Kjærgaard, Hofstede, Druckner, Jørgensen & Windfeld) gives der en række råd bl.a. om øget involvering af redaktører i udarbejdelsen af wiki’er, om sprogpolitik for wiki’er, om en portal for vejledning og sparring, og om, hvordan webteamet bedst overvinder de udfordringer, det giver at skulle ændre adfærd (bl.a ud fra Stacey)

 

 

[senest opdateret 23/10 2019]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk