Kjøller: specialeskrivere >> resumé

 

 

 

Julie Kragerup Sørensen

Soldater i krig – en sprogpsykologisk undersøgelse af kommunikationen mellem soldater i krig og deres pårørende

Kontakt: juliekragerup @ hotmail. com

Problemformuleringen er: Hvordan kan sprogpsykologien hjælpe, når danske soldater drager i krig? Der stilles disse underspørgsmål:

·         Hvad motiverer en soldat til at drage i krig?

·         Hvilke reaktioner kan de pårørende have?

·         Hvordan påvirker disse reaktioner kommunikationen mellem parterne i udsendelsestiden, også efter hjemkomsten?

·         Hvilken sprogpsykologisk tilgang vil være mest hensigtsmæssig?

·         Hvordan kan denne sprogpsykologiske tilgang hjælpe til at forklare de udfordringer som parterne står overfor?

·         Hvordan kan denne sprogpsykologiske tilgang afhjælpe?

Redegørelsen for forholdene omkring udsendelse og hjemkomst bygger især på tre undersøgelser, som er udført af henholdsvis SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, Institut for Militærpsykologi og Forsvarsministeriet.

På dette empiriske grundlag udvælges gruppen af partnere med børn som den pårørendegruppe, der er mest belastet af udsendelsen. Og der fokuseres på perioden lige efter soldatens hjemkomst til et halvt år efter, fordi den vurderes som kommunikativt særlig vanskelig.

Som sprogpsykologisk teoriramme vælges mentalisering (især Rydén m.fl., Allen m.fl., Fonagy m.fl.,  Pedersen). Og det søges begrundet i analyseafsnittet hvorledes denne teori udmøntet i ”kortvarig mentaliserings- og relationel terapi” kan afhjælpe soldaten og partnerens kommunikationsproblemer. Specialeskriveren formoder, at et fokus på, hvad mentalisering er, læring i at forstå og give udtryk for affekter, samt træning i at regulere disse affekter, kan forbedre forståelsen mellem parterne.

 

 

[senest opdateret 23/10 2019]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk