Kjøller: specialeskrivere à under bedømmelse/ ved at blive skrevet ßà færdige specialer med resumeer

 

Specialer, KA- og BA-opgaver under bedømmelse

Specialer og BA-opgaver undervejs >>

Aftaler om vejledning i kommende semestre>>

Senest opdateret 28-08-2015 16:11:40

 

Afleveret/ forventes afleveret

Til specialer er der højst 7 uger til at bedømme og give en karakter (dog fraregnet juli). Specialeskrivere, BA-projektskrivere og KA-opgaveskrivere, som afleverer uden at få en skriftlig bedømmelse, er velkomne til, efter de har fået karakteren, at få en aftale, hvor jeg mundtligt begrunder bedømmelsen

[INSS nyt 245, d. 10-04-2014:] Specialeudtalelsen falder bort
Fakultetets direktion har besluttet at specialeudtalelsen bortfalder for specialer, der indleveres til bedømmelse den 1. september 2014 og senere. Dette gælder også for specialer, hvor der allerede er indgået kontrakt. Endvidere er et forslag om at nedsætte bedømmelsestiden til 5 uger i høring hos censorerne.

 

 

 

Senest opdateret d. 28-08-2015 16:11:40

Specialer (og KA- og BA-opgaver) som er ved at blive skrevet

 

 

Specialer

Morten Klinkby: Socialdemokraternes kulturpolitiske kommunikation i bevægelsen fra opposition til regering, mortenklinkby @ hotmail. Com, beg medio nov 2014.

KA-opgaver

Morten Klinkby: En diskussion af Venstres asylpolitiske kommunikation gennem en kvalitativ analyse af "Venstres Svenske tilstande?"-annonce på Facebook og Martin Geertsens forsvar af samme i tv-programmet Detektor. Begge september 2014.[selvstuderet emne, fri skriftlig hj.opg., 15 ects, ekstern censur, vinter 2014-15]

 

Bedømte KA-opgaver (fra og med sommereksamen 2014)

Iben Sandra Svensson: Er Cykelven på Facebook et online community?  [fri skriftlig hjemmeopg., selvstuderet emne, ekstern censur, KA-opgave, sommer 2014]

 

BA-projektopgaver

Frie hjemmeopgaver, BA-projekter afleveres senest d. 3. juni 2015 klokken 12.00.

Bedømmelsesfristen er d.  24/7 2015.

 

 

Bedømte BA-opgaver (fra og med sommereksamen 2014)

Anna Groes: Den danske mediekonstruktion af muslimer og islam,  [BA-projekt, PF: 1) Hvordan er muslimer og islam blevet beskrevet i Danmark efter attentatet mod Charlie Hebdo; hvilke værdidomme/diskurser er brugt? 2) Hvilken rolle spiller diskurser i konstruktionen af det pågældende billede? Sommer 2015]

Ida Eleni Nielsen: Analyse af SF's kommunikation i forbindelse med partiets udtræden af regeringen [BA-projekt, politisk kommunikation, sommer 2014]

Cecilie Strandberg Breuning: Hvad karakteriserer den retorisk stærke politiker? [BA-projekt, politisk kommunikation: vinter 2014/15]

 

Øverst i dokumentet

 

Om oversigten

Oversigten omfatter udelukkende specialeskrivere som har indgået instituttets formelle specialekontrakt med mig som vejleder – eller som har mig som vejleder efter skriftlig aftale med andre studienævn eller ved andre fag end dansk [markeret i firkantet parentes]. 

BA-opgaveskrivere på listen har alle indgået en aftale med mig på e-mail.

Ved hvert speciale og BA-opgave (er på vej) er anført arbejdstitel og eventuelt også den foreløbige problemformulering.

Om kontrakt og ressourcer

Når en studerende underskriver en kontrakt (1. kontrakt), så melder man sig samtidig til en eksamen (aflevering) 26 uger senere.

Alle specialer som skrives under alle ældre ordninger, og som skrives efter en kontrakt som studielederen underskriver d. ½ 2008 eller senere, skal have et omfang på 60-100 normalsider. Dette har studienævnet besluttet på sit møde d. 16/1 2008. På alle de seneste kandidatordninger (2008) er det i ordningen specificeret hvilket omfang specialer skal have. På Dansk og Sprogpsykologi er det 60-80 normalsider.

Og mens vi er ved det med ressourcer: Officielt bør du ikke bruge mere end et halvt studenterårsværk, dvs. 840 timer i alt på at arbejde på specialet (1. kontrakt). Fordelt jævnt over 26 uger giver det 32,3 timer, hvilket giver 6,5 timer om dagen hvis du regner med 5 arbejdsdage om ugen. Hvis dit speciale skal være på 80 sider, så skal der gennemsnitslig hver af skrivningens i alt 130 arbejdsdage produceres lidt over en halv side om dagen: 0,62 side.

Emneblanket

Senest en måned før du skal aflevere specialet ifølge kontrakten, skal du aflevere en emneblanket. Heraf skal det klart fremgå om du afleverer eller melder fra. Hvis du melder fra, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal så indgå en ny kontrakt som giver dig 3 måneder ekstra. Inden du indgår den nye kontrakt, skal du have en samtale med studielederen. Denne samtale aftales med specialesekretær Lis Lachtane, inss-specialer@hum.ku.dk eller lachtane@hum.ku.dk.

 

Aftaler om vejledning i kommende semestre

Hvor intet andet er nævnt, er der tale om specialevejledning inden for danskfaget

Begynder i januar 2015

Da jeg går på pension med udgangen af august 2015, kan jeg ikke underskrive specialekontrakter senere end udgangen af januar 2015.

 

 

Øverst i dokumentet