Det humanistiske fakultets intranet à Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab à lektoral forside à Studielederens hjørne

 

Spørgsmål og svar

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

Studielederens breve

Studielederens semesterplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder fra mødet i aftagerpanelet om kandidatordningerne i fremdrift, d. 29/11 2007

 

Studienævnsformand Erik Skyum-Nielsen orienterer forsamlingen.

Alle skal med, så her kommer også hele højre side af salen. Billederne er taget lige inden afslutningen af mødet og efter pausen. Enkelte havde desværre været nødt til at forlade mødet.

 

Nu oppe fra tilskuerpladserne.