Det humanistiske fakultets intranet à Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab à lektoral forside à Studielederens hjørne

 

Studielederens hjørne, forside à

Spørgsmål og svar ßà

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

ßà Studielederens breve ßà

Studielederens semesterplaner ßà

Arbejdsplaner for INSS: undervisning og bemanding

Billeder fra Fakultetets og Instituttets indtræden i Det 21. århundrede, d. 6/3 2008

[senest opdateret d. 17-03-2008 11:23:01]

Institutlederens bord ved arrangementets begyndelse

Studielederens bord. Til venstre ses bordformanden som tilhører korpset af forandringsagenter på fakultetet, og som styrede den ofte noget vidtløftige gruppe med fast disciplin. Til højre Lise Jeremiassen som angriber en croissant

Fakultetet modtager kreativitetens gave

Der lyttes og optages. Bemærk prodekanen for forskning i lyst tøj i rækken af betragtere.