Studielederens hjørne, forside à

Spørgsmål og svar ßà

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

ßà Studielederens breve ßà

Studielederens semesterplaner

Arbejdsplaner for INSS: undervisning og bemanding

Stillingsopslag

 

Senest opdateret 24-04-2009 15:10:09

 

[Stillingsopslag fra INSS, afsendt fra studielederen d. 20/4 09, frist d. 29/4 09, kl. 12.00, opslås i netmedier og på instituttets hjemmeside, sendes pr. e-mail til særligt relevante personer]

 

Eksterne lektorer

Det Humanistiske Fakultet, KU

 

 

Ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, vil et antal stillinger som ekstern lektor være ledige pr. 31. august 2009. Opslaget omfatter følgende:

 

Et antal eksterne lektorer til undervisningen på fagene

·         Dansk

·         Børnesprog, Børnekulturens genrer, Sprog 3, Valgfag  på Dansk grundfag

·         Litteraturanalyse 1 på den fagspecifikke BA-tilvalgsuddannelse i Dansk

·         Kulturjournalistik og kulturlivets institutioner på BA-tilvalgsuddannelsen Kulturformidling

·         Identitet og konversationsanalyse på BA-tilvalgsuddannelsen Innovation i interaktion

·         Dansk sprog 1 med norm 1, Sprog 3, Litteraturanalyse 3 på Åbent Universitet

 

·         Audiologopædi

 

·         Audiologi på BA-tilvalgs- og Kandidatuddannelsen

 

·         Sprogpsykologi

 

·         Sprogpsykologisk specialemne: Interaktion på nettet og Sprogpsykologisk kommunikationsteori og –analyse på BA-tilvalgs- og Kandidatuddannelsen

 

 

Studieordninger og generelle informationer findes på www.inss.ku.dk  Yderligere oplysninger: studieleder Klaus Kjøller, tlf. 353 28 353, inss-studieleder@hum.ku.dk. 

 

Ansøgning stiles til institutleder, professor Finn Hauberg Mortensen og sendes pr. e-mail til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, inss@hum.ku.dk. Skriv ’ekstern lektor’ i emnefeltet. Ansøgningsfristen er onsdag d. 29. april 2009 kl. 12.00.

 

Ansøgerne skal medsende en publikationsliste over videnskabelig produktion. Produktionen indsendes først, hvis studielederen anmoder herom. Videre skal ansøgeren medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed.

 

Hver enkelt ansøger vil få tilsendt den del af bedømmelsesudvalgets indstilling, der vedrører den pågældende selv.

 

Aflønning sker i henhold til aftale mellem finansministeriet og AC.

Se opslag med yderligere stillinger her >>